Dringend vervoer nodig? Bel BC Express: 0479 20 00 20

Algemene Voorwaarden

 1. Door een vervoer aan BC EXPRESS toe te vertrouwen, aanvaardt de opdrachtgever de algemene voorwaarden.

 2. LEVERINGEN
  De overeengekomen leveringstermijn is slechts een benadering. Een vertraging of panne is geen geldige reden om een schadevergoeding te eisen.

 3. VERPAKKING
  De verpakking van de goederen wordt uitgevoerd door de afzender, of minstens onder zijn volledige verantwoordelijkheid. De afzender zal de goederen beschermen tegen alle risico's van het vervoer. BC EXPRESS behoudt  zich het recht voor goederen te weigeren die niet voldoen, om in correcte staat te vervoeren.

 4. Bij het aanvaarden van de goederen en het tekenen voor ontvangst door de geadresseerde, betekent dit dat de goederen in correcte staat zijn aangekomen. De ontvanger dient, voor hij tekent voor ontvangst, de goederen nauwkeurig na te kijken. Klachten wegens de conformiteit of de zichtbare of onzichtbare gebreken, dienen bij levering gemeld te worden op de CM/vervoersdocument.

 5. KLACHTEN
  Eventuele klachten ivm. schade aan geleverde goederen , dienen schriftelijk binnen de 72 uur te gebeuren.

 6. VERZEKERING
  Alle opdrachten binnen Europa vallen onder de algemene CMR- voorwaarden. De CMR-voorwaarden voorzien een wettelijke forfaitaire vergoeding voor schade door ongevallen.

 7. BETALINGEN/FACTURATIE
  A: De facturen worden geacht aanvaard te zijn indien daartegen niet werd geprotesteerd binnen de 8 dagen na factuurdatum.
  B: De betalingstermijn is gelijk aan 30 dagen na factuurdatum.
  C: Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, is vanaf de vervaldag van  rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinterest verschuldigd van 15% op het totale factuurbedrag.

 8. Voor alle geschillen zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

BC EXPRESSBC Express
koerierdienst
Noeverselaan 34
2850 Boom
gsm: 0479 20 00 20
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
btw: BE 0769.961.650